Soone Company Limited
Are you looking for a DWok Career? Come and join us and make your future. We would offer successful applicants a rewarding journey and remuneration package.

Soone Company Limited is an equal opportunity and affirmative action employer.

Nhà hàng DWok đang tuyển dụng các vị trí với các yêu cầu sau:
   • Vị trí: Nhân viên phục vụ bàn.
   • Tuổi: Từ 18 tuổi trở lên.
   • Giới tính: Nam/Nữ.
   • Quốc tịch: Việt Nam.
   • Nơi ở: Khu vực Mỹ Đình.
   • Thời gian làm việc: Ca ngày: Từ 9.30am-2.30pm hoặc Ca tối: 5.30pm-10.30pm hoặc cả 2 ca.
   • Công việc: Lâu dài hoặc bán thời gian.
   • Ngày làm việc: 6 ngày/tuần (cho nhân viên làm việc lâu dài).
   • Bữa ăn ca: được cung cấp.
   • Tiền lương: thoả thuận.

Bạn vui lòng cung cấp cho chúng tôi các thông tin dưới đây :